Statut| Polska Fundacja Gazów Technicznych

MISJA i CELE

„Polska Fundacja Gazów Technicznych”

Głównym celem Fundacji jest działalność w Polsce na rzecz rozwoju technologii i bezpieczeństwa w zakresie:

 • produkcji, sprężania i przetwarzania gazów technicznych
 • zastosowania tych gazów i ich mieszanek do celów naukowych, medycznych, spożywczych i przemysłowych
 • projektowania zbiorników i urządzeń do przechowywania i transportu gazów
 • upowszechniania standardów i procedur w zakresie obsługi i bezpieczeństwa wytwarzania oraz obrotu gazami technicznymi, medycznymi i specjalnymi
 • ochrony środowiska
 • podnoszenia kwalifikacji zawodowych osób w przemyśle gazów technicznych

 • Drogą do osiągnięcia powyższych celów jest:

 • organizowanie seminariów i kursów szkoleniowych w zakresie specyfiki zarządzania przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa w produkcji i obrocie gazami technicznymi
 • współpraca z instytucjami państwowymi przy nowelizacji oraz tworzeniu nowych norm i standardów
 • wymiana informacji oraz promowanie nowoczesnych rozwiązań w branży gazów technicznych

 • Uczestnictwo w stanowieniu prawa

  Dynamiczny rozwój przedsiębiorstw branży gazów technicznych w połączeniu ze swobodnym przepływem towarów wynikającym z wejścia Polski do Unii Europejskiej tworzy nowe wyzwania wobec bezpieczeństwa. Pojawiają się nowe technologie, nowe metody pracy, nowe narzędzia, nowe wymagania logistyczne oraz nowe sposoby wykorzystania gazów. Towary muszą być wytwarzane lepiej i szybciej. Zawsze jednak jeden warunek musi być spełniony – pracownik, użytkownik gazu oraz środowisko nie mogą ucierpieć na skutek tych przemian. Dlatego tak ważne jest, aby tym zmianom towarzyszyły trwałe i szeroko rozpowszechnione zmiany gwarantujące bezpieczeństwo produkcji i stosowania gazów. Uważamy, że stanowienie prawa dają taką szansę. To przekonanie aktywuje nas we wszelkich działaniach w kierunku zmiany istniejących przepisów prawnych i tworzenia nowych. Szczególnie obserwujemy sposób wdrażania przepisów prawnych mających swe źródło w Dyrektywach Unii Europejskiej. Doświadczenia wynikające ze współpracy z Europejskim Stowarzyszeniem Gazów Technicznych uczą nas, że przepisy UE osiągają swój cel, tworzą bezpieczne stanowiska pracy. Z pomocą doświadczonej kadry przedsiębiorstw członkowskich PFGT weryfikujemy, czy wdrażane przepisy są zgodne z przepisami EU. Interweniujemy, gdy zachodzi taka potrzeba.

  Działalność propagująca

  Poszukujemy różnych środków rozpowszechniania owoców naszej pracy. Wykorzystujemy m.in. sympozja i seminaria, zapraszając na nie wszystkich naszych partnerów. Naszej działalności propagującej często patronuje odpowiednie dla danej dziedziny Ministerstwo. Chcemy dotrzeć nie tylko do przedstawicieli organizacji stowarzyszonych, czy władz państwowych. Naszym adresatem są również małe przedsiębiorstwa, czy warsztaty, które wykorzystują gazy. Tam docieramy poprzez biuletyny, ulotki jak i publikacje prasowe. Jesteśmy organizacja całkowicie otwartą, dlatego publikujemy to, co robimy. Tym bardziej, że cel naszej działalności jest bardzo szczytny. Świadomość tworzenia czegoś, co często ratuje ludzkie życie, jest bardzo satysfakcjonujące. Uważamy, że dzielenie się efektami swojej pracy to nie tylko jest nasz przywilej, ale także obowiązek. Posiadając wiedzę, która chroni zdrowie i życie ludzkie nie można jej zatrzymać. Przeciwnie, należy ją rozpowszechniać. Chcemy, aby każdy, kto ma kontakt z gazami technicznymi, tymi produkowanymi przez firmy członkowskie jak i gazami pozostałych przedsiębiorstw, mógł je bezpiecznie produkować i stosować.

  W skrócie

  • Fundacja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie 27 marca 1997 roku.
  • Celem Fundacji jest działalność w Polsce na rzecz rozwoju technologii i bezpieczeństwa w zakresie:
  • produkcji, sprężania, upłynniania i procesów przetwarzania gazów i substancji gazowych
  • upowszechniania standardów i procedur w zakresie obsługi i bezpieczeństwa
  • ochrony środowiska
  • podnoszenia kwalifikacji zawodowych
  • działalność edukacyjna - organizacja sympozjów i konferencji.
  
  • Polska Fundacja Gazów Technicznych

   • Warszawa, 02-146
   • ul. Komitetu Obrony Robotników 48
   • Tel. (22) 440 32 90
   • biuro@pfgt.org.pl