O Fundacji | Polska Fundacja Gazów Technicznych $(function() { $('#nav1').addClass('activeNav'); });

O Fundacji

wystawa

Polska Fundacja Gazów Technicznych powstała w 1997 r.
Członkami PFGT są największe przedsiębiorstwa branży gazów technicznych, reprezentujące jednocześnie największe światowe firmy.
W 2007 r. obchodzono jubileusz 10-lecia działalności Fundacji. Została zoorganizowana uroczysta konferencja, połączona z wystawą poświęconą historii branży gazów technicznych w Polsce.

W uroczystościach wzięli udział przedstwiciele rządu, EIGA , PIP, UDT.


Współpraca

UDT

Podejmując się realizacji statutowych zadań mających na celu doskonalenie poziomu bezpieczeństwa pracy oraz troski o środowisko naturalne dążymy do osiągania maksymalnej efektywności i skuteczności podejmowanych działań. Dlatego nie ograniczamy się do wykorzystania jedynie własnych zasobów. Poszukujemy także innych organizacji o podobnych charakterze działalności, z którymi możemy dokonać wymiany doświadczeń, które mogą nam pomóc w tworzeniu nowych standardów bezpieczeństwa, lub organizacji, poprzez które możemy promować opracowane standardy.

Współpraca z organami państwowymi :
Wspólnie poszukujemy różnych dróg tworzenia bezpiecznych standardów oraz ich promocji. Do naszych głównych partnerów należą Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Gospodarki, Państwowa Inspekcja Pracy (PIP), Urząd Dozoru Technicznego (UDT), Transportowy Dozór Techniczny (TDT). Współpraca rozwija się bardzo pomyślnie od wielu lat.

Współpraca z organizacjami branży gazów technicznych:
Do naszych partnerów należą m.in. Europejskie Stowarzyszenie Gazów Technicznych (EIGA), Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPCh), Polska Organizacja Gazu Płynnego (POGP) oraz Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Polskich Producentów i Dystrybutorów Gazów Technicznych, „SPOGAT”.

Nasza misja

Partnerzy

logo
 • utrzymywanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa i dbałości o środowisko.
 • dostarczanie władzom i organom normalizacyjnym fachowych porad na temat produkcji, transportu, magazynowania i zastosowań gazów przemysłowych i medycznych
 • wspieranie zgodności norm dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia i środowiska oraz norm technicznych w obrębie całej branży gazów przemysłowych
 • działalność szkoleniowa i edukacyjna
 • wspieranie działań legislacyjnych związanych z branżą gazów technicznych

 • Polska Fundacja Gazów Technicznych

  • Warszawa, 02-146
  • ul. Komitetu Obrony Robotników 48
  • Tel. (22) 440 32 90
  • biuro@pfgt.org.pl