Historia | Polska Fundacja Gazów Technicznych

Osiągnięcia

biuro

Bezpieczeństwo Transportu Drogowego Gazów Technicznych

10:30 - 10:35 – Otwarcie Sympozjum - Tadeusz Steinhoff - Prezes PFGT

10:35 - 11:15 – Uregulowania prawne dotyczące przewozu gazów

11:15 - 11:45 – Naczynia ciśnieniowe – badania wynikające z dyrektywy 2010/35/WE

11:45 - 12:00 - przerwa

12:00 - 12:30 - Warunki dopuszczenia do ruchu pojazdów do transportu towarów niebezpiecznych TDT

12:30 - 13:00 - Bezpiecznie z niebezpiecznym, czyli rola doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

13:00 - 13:30 - Zdarzenia drogowe z udziałem pojazdów przewożących gazy - KG PSP

13:30 - 13:45 - przerwa

13:45 - 14:15 - Profesjonalny transport gazów na przykładzie firmy Lorenc

14:15 - 14:45 - Transport niededykowany gazów - zagrożenia dla odbiorców

14:45 - 15:15 - Procedury postępowania z butlami gazowymi narażonymi na działanie ognia

15:15 - 15:30 - Wręczenie nagród za osiągnięcia w bezpieczeństwie transportu gazów / zakończenie sympozjum

Historia powstania i działalność

Początki rozwoju przemysłu gazów technicznych na terenie Polski datują się na przełom XIX i XX wieku. Niepośledni udział w naukowych odkryciach, mających wpływ na rozwój tej branży, odegrali dwaj Polacy Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski.
W okresie międzywojennym przemysł gazów technicznych rozwijał się głównie w oparciu o firmy z udziałem kapitału zagranicznego takie jak L’Air Liquide, AGA czy Rommegoller.

Okres powojenny to przede wszystkim upaństwowienie całej branży oraz różne okresy rozwoju, wynikające z uwarunkowań gospodarki nakazowo-rozdzielczej. W okresie tym nastąpiło pogłębienie różnic dzielących nas od światowych osiągnięć w tej branży. W roku 1993, na fali zmian zachodzących w kraju, dochodzi do prywatyzacji całej branży. W jej wyniku do Polski weszły wszystkie czołowe firmy światowe z tej branży takie jak BOC, LINDE, LIQUID CARBONIC (później PRAXAIR), AGA, a w okresie późniejszym AIR PRODUCTS, MESSER i AIR LIQUIDE. W tym czasie następuje gwałtowne przyspieszenie rozwoju całej branży. Poszerza się gama różnych zastosowań gazów w przemyśle spożywczym, ochronie środowiska, w przemyśle stalowym, hutach szkła i w medycynie. Zmienia się zasadniczo kierunek i filozofia rozwoju tego sektora. Następuje przejście z dostaw dużych ilości gazów w butlach na rzecz dostaw bezpośrednich z instalacji oraz gazów w postaci ciekłej o wysokiej jakości, tańszych i znacznie bezpieczniejszych w transporcie. Następuje epokowa zmiana w filozofii bezpieczeństwa transportu gazów w butlach. W wielu miejscach Polski powstają nowoczesne zakłady o technologiach na najwyższym światowym poziomie. Jednocześnie prowadzona jest intensywna modernizacja starych zakładów oraz stosowanych tam technologii. Wydatki poniesione przez firmy na modernizację i rozwój branży, tylko w latach 1993-2003 wyniosły kilkaset milionów zł.
Dysponując doświadczoną kadrą w tym specyficznym sektorze gospodarki inwestorzy zagraniczni wprowadzają nowe technologie, nowe wymagania jakościowe zgodne z najnowszymi standardami światowymi oraz nowe, sprawdzone systemy organizacji i zarządzania. Jednym z priorytetów są bardzo wysokie wymagania w zakresie bezpieczeństwa pracy. W tej sytuacji z inicjatywy firm zagranicznych i krajowych widzących potrzebę wspólnego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa 22 czerwca 1994 roku Aktem Notarialnym zostaje powołana Polska Fundacja Gazów Technicznych. W skład grupy firm powołujących Fundację weszły:

 • AGA GAZ Sp. z o.o.
 • GRYFGAZ Sp. z o.o.
 • EUROGAZ Sp. z o.o.
 • LIQUID CARBONIC POLSKA (PRAXAIR) Sp. z o.o.
 • GDAŃSKIE ZAKŁADY GT
 • BOC GAZY Sp. z o.o.
 • LINDE GAZ POLSKA Sp. z o.o.

Status prawny Fundacja uzyskała po zarejestrowaniu w Sądzie Rejonowym w Warszawie 27 marca 1997 roku..

 • więcej o historii powstania PFGT...
 • Propagacja wiedzy...
 • Osiągnięcia...
 • Współpraca...


 • 
  • Polska Fundacja Gazów Technicznych

   • Warszawa, 02-146
   • ul. Komitetu Obrony Robotników 48
   • Tel. (22) 440 32 90
   • biuro@pfgt.org.pl